Mass spectrometers for vacuum, gas, plasma and surface science

 

Voor meer dan 20 jaar is Hiden Analytical wereldleider in het ontwerpen en vervaardigen van wetenschappelijke instrumenten voor research, ontwikkelings- en productietoepassingen. In toepassingen als gasanalyse, materiaalonderzoek, vacu¸m- en plasmadiagnostiek verwerven onze quadrupoolmassaspectrometers wereldwijd steeds meer waardering vanwege hun precisie en stabiliteit. Het ìProteusî meer-kanaalsventiel, biedt een onovertroffen prestatie bij het bemonsteren van gassen in processen en milieu metingen en complementeert onze brede range analytische instrumenten.

 

 

    De Hiden RGA series geven een uitgebreide keuze aan quadrupool massaspectrometers, ionenbronnen en detectors geschikt voor alle denkbare toepassing. Of het nu gaat om de compacte HALO 100, met een minimale meetbare partieeldruk van 1 x 10-11mbar of de HAL 201 voorzien van een dubbel detectiesysteem (Faraday/ÈÈnkanaals electron multiplier) met een minimale meetbare partieeldruk van 5 x 10-14mbar, alle instrumenten worden gekalibreerd tegen een standaard referentiegas en een geijkte ionisatiemeetbuis.


Voor alle toepassingen, of het nu gaat om routinematig lektesten en vacu¸mdiagnostiek in halfgeleider PVD en ionen implantatie, of het bepalen van de vacu¸mkamerverontreinigingen en het opsporen van virtuele lekken in MBE, wij leveren het instrument uit de RGA series RestGas Analyse apparatuur met de juiste specificaties.

 

Voor detectie in het hoge massagebied bieden de 3F instrumenten een veelheid aan mogelijkheden o.a. massa bereik tot 1000 Amu, dubbele Faraday/electron multiplier detector en een verscheidenheid aan ionisatie bronnen. De 3F series onderscheiden zich door een verbeterde transmissie voor hoge massaís, lager gevoeligheid voor vervuiling, een verhoogde lange termijn stabiliteit en gevoeligheid.

 

 

    De Hiden 3F series bevatten een driedubbel quadrupool filter en zijn speciaal ontwikkeld voor precisie gasmetingen en andere wetenschappelijke toepassingen. Speciale uitvoeringen zijn het 3F/PIC systeem, met gepulste ionenversterking (pulsed ion counting) voor kort durende verschijnselen in UHV gasstudies, het EPIC systeem voor het meten van radicalen en tijdopgeloste metingen, het IDP systeem is voor studies aan elektron / foton / laser gestimuleerde desorptie of aan ionen met lage energieÎn.

 

 

   

Het dynamisch sample massaspectrometersysteem is voor kwantitatieve gasmetingen in reactie onderzoek, on-line procescontrole, verontreinigingsanalyses en gassamenstelling metingen.

 

Het HPR-20 gas analyse systeem, in een tafel, verplaatsbaar of console uitvoering, is voor continue bemonstering van gassen tot atmosferische drukken.


De hoge gevoeligheid en stabiliteit tezamen met het grote dynamische bereik maakt het HPR-20 systeem ideaal voor GC-MS metingen in het laboratorium.

 

 

   

Het Hiden EQP systeem is een hoge transmissie ionenenergie analysator en quadrupole massaspectrometer ontworpen voor plasma diagnostiek. The spectrometer meet massaspectra, energiespectra, verschijningspotentialen en verzorgt gedetailleerde analyses van positieve ionen, negatieve ionen radicalen en neutralen. Intensiteitstrends kunnen tegen de tijd geplot worden. Snelle reacties (transients) en na-gloeiingen kunnen bestudeerd worden met gebruikmaking van de snelle data acquisitie. De EQP is daarbij ook uitstekend inzetbaar voor het meten van de ionenflux in ionenbronnen en driftbuizen.

 

De ESPION van Hiden Analytical is de meest geavanceerde, accurate en betrouwbare Langmuir probe beschikbaar voor hedendaags onderzoek. De ESPION is ontwikkeld door een ervaren team wetenschappers en technici afkomstig van universiteiten en fabrikanten van halfgeleiderapparatuur om aan de dwingende vraag naar snelle, betrouwbare en accurate plasma diagnostiek te voldoen voor zowel de academische als de industriÎle gebruikers. Onafhankelijke evaluaties met gebruikmaking van diverse technieken als de Plasma Oscillatie Probe, op microgolf gebaseerde metingen en Hidenís EQP massa/energie analysator verzekeren de hoogste betrouwbaarheidsfactor beschikbaar voor Langmuir probe metingen.

 

 

    Voor het meten van secundaire ionen in statische en dynamische SIMS toepassingen vervaardigt Hiden Analytical ultra moderne massaspectrometers. GeÔoniseerde deeltjes tot massa 1000 kunnen hiermee gemeten worden. De geÔntegreerde elctron impact ionenbron kan worden gebruikt voor zowel restgasanalyse, lektesten als Secundaire Neutralen Massaspectrometrie (SNMS). De EQS bevat een hoogwaardig tripel quadrupool filter en een 45æ sector veld analysator met een DC intreelens voor focussering. GeÎxtraheerde ionen volgen een eenvoudige gekromde weg door het instrument wat nagenoeg 100% transmissie geeft binnen de band breedte.

 

 

    Essentieel, bij het realiseren van integratie op zeer grote schaal (VLSI very large scale integration), is het nauwkeurig en reproduceerbaar vervaardigen van halfgeleiders, isolatoren en metalen voor in componenten en apparaten. Omdat de apparaten zelf steeds kleiner worden wordt het bewerken van dunne lijnen steeds belangrijker. Daarom wordt nu algemeen aangenomen dat eindpuntdetectie tijdens het proces gebruikt moet worden om onderetsen en het verlies van karakteristieke eigenschappen te vermijden. De Hiden eindpuntdetectoren bieden automatische controle van de ets diepte bij ionenbundel etsen reactief ionenbundel etsen en RIE toepassingen.

 

 

   

Hiden Analytical vervaardigt een geavanceerd bemonsteringsventiel voor aansluiting op alle gas analyse apparatuur.

 

Deze zijn speciaal ontwikkeld voor proces en milieu controle waarbij met ÈÈn centrale analysator meerdere controlepunten gemeten kunnen worden. Dit ventiel maakt gebruik van een gepatenteerde afdichtingeenheid dat voorziet in een betrouwbare afdichting voor frequent gebruik en een lange levensduur. Deze ventielen zijn te verkrijgen met 20, 40 en 80 aansluitingen.