Produkty

Hmotnostní spektrometry pro analýzu plynů

Analyzátory plynů pro různé oblasti aplikací

QGA Kvantitativní analýza plynů
Compact Gas Analysers Pro méně náročné aplikace
HPR-20 R&D Speciální systém pro analýzu plynů pro vědu a výzkum
HPR-20 EGA Systém pro analýzu uvolněných plynů ve spojení s TGA-MS
HPR-20 TMS Systém pro analýzu plynů rychlých přechodových dějů
HPR-20 DLS Pro analýzu izotopů vodíku a lehkých plynů s vysokým rozlišením a vysokou citlivostí
HPR-20 EPIC S ionizačními módy electron impact (nárazem elektronu) / electron attachment
HPR-20 S1000 S hmotnostním rozsahem 1000 amu
QIC BioStream Analyzátor plynů/par s více vstupy pro aplikace fermentace
QIC MultiStream Analyzátor plynů s integrovaným selektivním ventilem pro více vstupů pro více složkovou analýzu plynů
HPR-40 DSA Hmotnostní spektrometr s membránovým vstupem pro měření rozpuštěných plynů v kapalinách
pQA Portable Quadrupole Analyser Navržen pro analýzu plynů rozpuštěných ve vodě
HPR-40 DEMS Řešení pro analýzu rozpuštěných plynů v elektrochemii
HPR-60 MBMS Hmotnostní spektrometr pro vzorkování molekulárních svazků pro analýzu iontů a radikálů
HPR-70 Analytický systém pro analýzu plynů malých diskrétních objemů
HPR-90 Automatický systém pro analýzu plynů žárovek
QIC Series Inlets Firma Hiden nabízí různé vstupní moduly pro systémy série QIC pro analýzu plynů

Hmotnostní spektrometry pro katalýzu a termální analýzu

Automatizovaný mikroreaktor a hmotnostní spektrometr pro výzkum katalyzátorů

CATLAB-PCS Automatizovaný systém mikroreaktoru s hmotnostním spektrometrem
CATLAB-FB Systém hmotnostního spektrometru a horizontální pece pro kvantifikaci katalyzátorů
HPR-20 TMS Hmotnostní spektrometr pro rychlé přechodové děje
HPR-20 EGA Systém pro analýzu uvolněných plynů ve spojení s TGA-MS
SpaciMS Hmotnostní spektrometr s vícevstupým kapilárním vzorkovacím systémem s prostorovým rozlišením
TPD Workstation Pro studium teplotně programované desorpce v UHV oblasti
3F-PIC Hmotnostní spektrometr pro studium rychlých přechodových dějů v UHV oblasti
HPR-40 DEMS Řešení pro analýzu rozpuštěných plynů v elektrochemii

Hmotnostní spektrometry pro analýzu tenkých a povrchových vrstev a plazmatu

RGA, analýza iontů plazmatu, povrchová analýza a SIMS a end point detekce

HPR-30 Procesní analýza plynů a analýzy zbytkových plynů (RGA)
EQP Analýza pozitivních negativních iontů, neutrálních částic a radikálů
HPR-60 MBMS Hmotnostní spektrometr pro analýzu iontů a radikálů se vzorkováním molekulárního svazku
PSM Hmotnostní spektrometr pro vzorkování plazmatu
ESPion Langmuierova sonda pro měření vlastností plazmatu
IMP-EPD Řízení a optimalizace iontového leptání
XBS Monitorování toku pro MBE depozice
TPD Workstation Pro studium teplotně programované desorpce v UHV oblasti
SIMS Workstation UHV SIMS – Přístroj pro analýzu tenkých povrchových vrstev, statická SIMS, profilová analýza a zobrazení
Compact SIMS Kompaktní SIMS přístroj optimalizovaný pro profilovou analýzu v oblasti nanometrů
AutoSIMS Automatizovaný systém pro povrchovou analýzu
EQS SIMS Analyser Přídavný SIMS analyzátor pro analýzu pozitivních a negativních iontů pevných vzorků
MAXIM SIMS/SNMS analyzátor pro statickou a dynamickou SIMS a SNMS
IG5C Iontové dělo 5KeV Cesium jako primární zdroj pro SIMS pro povrchovou analýzu v UHV oblasti
IG20 Iontové dělo 5KeV Argon nebo Kyslík jako primární zdroj pro SIMS pro povrchovou analýzu v UHV oblasti

Hmotnostní spektrometry pro analýzu zbytkových plynů

Analýza plynných složek a par ve vakuových komorách a procesech

RGA Series Pro identifikaci plynných složek vyskytujících se v komoře nebo uvolňovaných z procesu
Ion Source Options Nabídka iontových zdrojů s elektronovou ionizací, které jsou dodávány s kterýmkoli z našich RGA analyzátorů
HMT RGA systém s duálním módem pro diagnostiku vakua a monitoring procesu
HAL 201 RC Analyzátor zbytkových plynů konfigurovaný pro požadavky v UHV oblasti
HALO 201 MBE Pro aplikace epitaxe
HALO Pro analýzu zbytkových plynů
3F-PIC / 1000 Series PIC Hmotnostní spektrometr pro rychlé přechodové děje v UHV oblasti
EPIC / EPIC 1000 Series Systém pro analýzu neutrálních částic, radikálů a iontů v UHV oblasti
IDP / IDP 1000 Series Systém pro analýzu iontů, neutrálních částic a radikálů při studiu desorpce v UHV oblasti
3F Series 1000 RGA Pro vědecké a procesní aplikace vyžadující vysokou přesnost
XBS Monitorování toku pro MBE depozice
DLS Series Kvadrupólový hmotnostní spektrometr s vysokou rozlišovací schopností
HAL 101X Pro výzkum jaderné fůze Tokamak/Torus

Hmotnostní spektrometry pro povrchovou analýzu

Povrchová analýza, analýza povrchových vrstev v UHV oblasti, SIMS a SNMS

Compact SIMS Kompaktní SIMS zařízení optimalizované pro profilovou analýzu v oblasti nanometrů
AutoSIMS Automatizovaný systém pro povrchovou analýzu
SIMS Workstation Zařízení SIMS pro analýzu tenkých povrchových vrstev, statická SIMS, hloubková profilová analýza, zobrazení
EQS SIMS Analyser Přídavný SIMS analyzátor pro analýzu sekundárních pozitivních a negativních iontů pevných vzorků
MAXIM SIMS/SNMS analyzátor pro statickou a dynamickou SIMS a SNMS
IG5C Iontové dělo 5KeV Cesium jako primární zdroj pro SIMS pro povrchovou analýzu v UHV oblasti
IG20 Iontové dělo 5KeV Argon nebo Kyslík jako primární zdroj pro SIMS pro povrchovou analýzu v UHV oblasti