Vacuum/RGA/Plasma

Marko Friman

Tecalemit Flow Oy
marko.friman@tecaflow.fi

+358 29 006 5209
Tiilitie 6 A 4, Vantaa FI-01720

Gas Analysis/Catalysis/Surface Analysis/SIMS

Niko Granqvist

Labsense
niko.granqvist@labsense.fi

+358 400 449 540
Rounionkatu 126, 37150 Nokia, Finland