מוצרים

מס-ספקטרומטרים לאנליזת גזים

גז אנלייזרים למדידות בזמן אמיתי אשר נותנים מענה למגוון יישומים רחב

QGA גז אנלייזרים למדידות כמותיות
Compact Gas Analysers ליישומים פחות תובעניים
HPR-20 R&D מערכת אנליזת גזים מיוחדת לצרכי מחקר מתקדם
HPR-20 EGA מערכת לאנליזת גזים הנפלטים במדידות TG-MS
HPR-20 TMS מערכת transient mass spectrometer לאנליזת גזים של תופעות המערבות ארועים קצרים/מהירים
HPR-20 DLS לאנליזת איזוטופים של מימן וגזים קלים, ברזולוציה ורגישות אולטרא-גבוהות,
HPR-20 EPIC בעל שני אופני יוניזציה של אלקטרונים: electron impact או electron attachment
HPR-20 S1000 עם טווח מאסות של 1000amu
QIC BioStream אנלייזר גז/אדי מים multi-stream ל off-gas analysis בתהליכי תסיסה
QIC MultiStream מס-ספקטרומטר בעל שסתום בחירה לשימוש באנליזת גזים במצבים של ריבוי מרכיבים וזרמים
HPR-40 DSA מס-ספקטרומטרים בעלי כניסה המכילה ממברנה לאנליזת מומסים
pQA Portable Quadrupole Analyzer מכשיר ייעודי למדידת גזים מומסים במים.
HPR-40 DEMS פתרונות לאנליזת גזים מומסים ו off-gas analysis באלקטרוכימיה
HPR-60 MBMS מס-ספקטרומטר עם דגימת mulecular beam לאנליזת יונים ורדיקלים
HPR-70 אנליזת גזים בכניסת אצווה למדידות של דוגמאות בנפחים קטנים
HPR-90 לאנליזת גזים בנורות תאורה – אנליזה אוטומטית של סדיקת האריזה
QIC Series Inlets היידן מציע מגוון אפשרויות לכניסות של מערכות אנליזת גזים מסדרת QIC

מס-ספקטרומטרים לקטליזה ואנליזה תרמית

מיקרו-ריאקטורים אוטומטים ומס-ספקטרומטרים לחוקרים בתחום הקטליזה

CATLAB-PCS מיקרו-ריאקטורים אוטומטים / מס-ספקטרומטרים
CATLAB-FB מערכת כבשן/מס-ספקטרומטר אופקית לאנליזה כמותית בליבת הזרז (קטליזטור)
HPR-20 TMS Transient mass spectrometer למדידות של ארועים מהירים
HPR-20 EGA מערכת לאנליזת גזים הנפלטים במדידות TG-MS
SpaciMS מס-ספקטרומטרים בעלי קפילרה למדידות מרחביות (radial/axial)
TPD Workstation למחקרי UHV TPD
3F-PIC Transient mass spectrometer למדידות של ארועים מהירים ב UHV
HPR-40 DEMS פתרונות לאנליזת גזים מומסים ו off-gas analysis באלקטרוכימיה

מס ספקטרומטרים לפילמים דקים, פלזמה והנדסת פני שטח

אנליזת גז שיורי (RGA), אנליזת יונים בפלזמה, אנליזת פני שטח וזיהוי נקודת סיום ב SIMS

HPR-30 אנליזת תהליך וגז שיורי (RGA)
EQP אנליזת יונים חיוביים ושליליים, אנליזת ניטרלים ורדיקלים
HPR-60 MBMS מס-ספקטרומטר עם דגימת mulecular beam לאנליזת יונים ורדיקלים
PSM מס-ספקטרומטרים לדגימת פלזמה
ESPion פרוב לנגמוויר למדידות תכונות פלזמה
IMP-EPD לבקרת ion etch ואיכות תהליך אופטימלית
XBS בקר MBE deposition flux rate
TPD Workstation למחקרי UHV TPD
SIMS Workstation מכשיר UHV SIMS לאנליזת פני שטח של פילמים דקים,  SIMS סטטי, פרופילי עומק, והדמיה
Compact SIMS מכשיר SIMS קומפקטי אופטימלי לצרכי פרופילי עומק בסדרי גודל של ננומטר
AutoSIMS מערכת אוטומטית לאנליזת פני שטח
EQS SIMS Analyser אנלייזר bolt-on SIMS לאנליזה של יונים +ve ו -ve שניוניים מדוגמאות מוצקות
MAXIM אנלייזר SIMS/SNMS ל SIMS ו SNMS סטאטי ודינאמי
IG5C מקור יוני ראשוני 5KeV Caesium ל SIMS -לאנליזת פני שטח UHV
IG20 מקור יוני ראשוני  5KeV Argon or Oxygen ל SIMS – לאנליזת פני שטח UHV

מס ספקטרומטרים לאנליזת גז שיורי (RGA)

אנליזת מיני גזים ואדים בתאי ואקום ובתהליכים

RGA Series לבחינת רכיבים הנמצאים בכלי או נפלטים במהלך תהליך
Ion Source Options מבחר  electron impact ion sources שניתן לספק עם כל אחד ממכשירי ה RGA שלנו
HMT מערכת Dual Mode RGA לבדיקת ואקום וניטור ייצור
HAL 201 RC אנלייזר גז שיורי (RGA) המותאם ליישומים תובעניים של UHV
HALO 201 MBE ליישומים של (MBE (molecular beam epitaxy
HALO לאנליזת גז שיורי
3F-PIC / 1000 Series PIC מערכת transient mass spectrometer למדידות של ארועים קצרים/מהירים ב UHV
EPIC / EPIC 1000 Series מערכת ל UHV לאנליזת חמרים ניטרליים, רדיקלים ויונים.
IDP / IDP 1000 Series מערכת ל deposition studies ב UHV לאנליזת חמרים ניטרליים, רדיקלים ויונים.
3F Series 1000 RGA ליישומים הדורשים דיוק רב במחקר ובייצור
XBS בקר MBE deposition flux rate
DLS Series קוואדרופול מס ספקטרומטר בעל רזולוזיה אולטרא גבוהה
HAL 101X למחקרי tokamak/torus fusion

מס ספקטרומטרים לאנליזת פני שטח

אנליזת פני שטח, אנליזת פני שטח ב UHV (ואקום אולטרא גבוה), SIMS, SNMS

Compact SIMS מכשיר SIMS קומפקטי אופטימלי לצרכי פרופילי עומק בסדרי גודל של ננומטר
AutoSIMS מערכת אוטומטית לאנליזת פני שטח
SIMS Workstation מכשיר UHV SIMS לאנליזת פני שטח של פילמים דקים,  SIMS סטטי, פרופילי עומק, והדמיה
EQS SIMS Analyser אנלייזר bolt-on SIMS לאנליזה של יונים +ve ו -ve שניוניים מדוגמאות מוצקות
MAXIM אנלייזר SIMS/SNMS ל SIMS ו SNMS סטאטי ודינאמי
IG5C מקור יוני ראשוני 5KeV Caesium ל SIMS -לאנליזת פני שטח UHV
IG20 מקור יוני ראשוני  5KeV Argon or Oxygen ל SIMS – לאנליזת פני שטח UHV