vn-contact-bg

Trần Minh Hải

Giám đốc điều hành 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

haitran@reecotech.com.vn

+84 903166704

Đường số 1, Khu CNPM ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh